De tekst van dit woord, vuur uit de hemel. Eigenlijk begon ik hier over na te denken door een, voor mij, best grappige tekst in 2 Kronieken 7 vers 1 “Toen Salomo klaar was met zijn gebed, kwam er vuur uit de hemel en verbrandde de offers. En de wolk van Gods machtige aanwezigheid vulde de tempel.” Hier staat dat er vuur uit de hemel komt en het offer verbrand. Probeer dat eens te vertalen naar onze tijd. Broeder B gaat braaf rond met de collectezak ondertussen staat broeder F op en roept de naam van de Heer aan. Pats boem brand in de kerk, weg collecte alles weg door het vuur uit de hemel. Zo leuk is vuur uit de hemel dus niet altijd, een andere versie was het vuur dat op Sodom en Gomorra neer regende. Ik denk dat Jona buiten Nineveh heeft zitten wachten op dit soort vuur. Jona was echt zo een oudtestamentische profeet. Hij ging met frisse tegenzin naar Nineveh en vertelde daar de mensen dat God over 40 dagen de stad zou verwoesten omdat ze zo zondig bezig waren. Zie je het voor je. Nadat broeder J heeft geprobeerd naar België te vluchten komt hij toch naar Amsterdam om te vertellen dat God de stad over 40 dagen gaat verwoesten. Komt hij daar broeder B tegen van wie net de brandwonden aan zijn handen zijn genezen. Broeder J wat doe je nou zegt hij. Een profetie die niet opbouwend of bemoedigend is. Hoe durf je. Maar even terug naar het vuur uit de hemel. Wat mij opvalt is dat het wel 4 keer gebeurd dat God met vuur uit de hemel een altaar aansteekt. Die keer met Salomo in 2 Kronieken 7 die ik net voorlas. Maar ook bij zijn vader David gebeurde dit, 1 kronieken 21 vers 26 “Hij bouwde daar een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en dankoffers. Hij bad tot de Heer. En de Heer antwoordde hem met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar.”

Het gebeurde ook in Leviticus toen het altaar in gebruik werd genomen. Maar ik denk dat het die keer met Elia nog wel de keer is dat het meest indrukwekkend was. Elia had zoveel water over het offer laten gooien dat er gewoon een grachtje rondom heen was. Elia was wat dat betreft wel een ervaringsdeskundige tot 2 keer toe komen er 50 soldaten. ‘Toen stuurde hij een legeraanvoerder met 50 mannen naar Elia. De aanvoerder klom met zijn mannen naar Elia toe, want Elia zat op een bergtop. Hij zei tegen hem: “Profeet, de koning beveelt je te komen!” Elia antwoordde: “Als ik dan een profeet ben, laat er dan vuur uit de hemel komen en jou en je 50 mannen verbranden!” Toen kwam er vuur uit de hemel dat hem en zijn 50 mannen verbrandde. Toen stuurde de koning een andere aanvoerder met 50 mannen naar Elia. Hij zei tegen Elia: “Profeet, de koning beveelt je om snel te komen!”’
2 Koningen 1:9-11 (BB‬) je kan wel begrijpen hoe dat afliep. Pas de 3de aanvoerder was slimmer en was aardig tegen Elia.

Voor mij komt nu de belangrijkste versie van het vuur uit de hemel waar ik het over wil hebben. Het vuur dat met Pinksteren landde op de hoofden van de 120 mensen die 10 dagen hadden gebeden en gevast maar vooral gewacht. Het vuur dat heel de wereld op zijn kop heeft gezet. Het vuur waardoor alleen die dag al 3000 mensen tot bekering kwamen. Stel je voor campus Breda met 3000 bekeerlingen. Waar laat je ze. Het eerste probleem zou zijn waar doop je al die mensen maar dan komt de zondag en willen ze allemaal naar een dienst. Nieuwe bekeerlingen zijn vurig dat weet iedereen, maar op een dag 3000 nieuwe dan krijg je echt een binnenbrandje. Al zitten er maar 10 bij van dezelfde soort als Elia dan krijg je zulke mensen als Johannes en Jacobus die niet voor niets de zonen van de donder werden genoemd.
Ook zonder dit soort mensen is bijna iedere nieuwe christen vurig.
Bij mijzelf was dat eerste vuur (uit de hemel) toen ik als 13 jarige jongen tot bekering kwam bij Youth for Christ. Dat was een tijd van evangeliseren bij de winkels, meewerken bij de tentcampagne en ik hielp mee aan de evangelische boekenkraam op de markt. Maar het meest bijzondere dat ik in die tijd meemaakte was het zingen voor de zieken in het ziekenhuis. In kleine groepjes gingen we langs de ziekenhuiskamers en als de mensen dat wilde zongen we een aantal koffiebar liedjes voor ze. Dan opeens sta je bij een deur, op het naambordje stond mijn eigen achternaam. Ook al was ik een jonge christen maar ik was ook een opstandige puber. Mijn opa die strenge man waar we toen ik klein was elke zondag heen gingen. Ik kon hem alleen maar als die strenge man in het zwarte pak. Hij hoestte al heel erg lang ’s ochtends als hij uit bed kwam, maar ja een sigaar en het was weer over. Tot hij voor de zekerheid toch maar even naar de dokter ging, eerlijk gezegd is hij nooit meer thuis geweest, de longkanker was al te ver. Opeens sta je daar in zijn kamer, een zwakke oude man in een witte pyjama. Maar wat hebben we gezongen, of het goed klonk weet ik niet maar ik weet wel dat ik met heel mijn hart gezongen heb.
Dit was wel gelijk de laatste keer dat ik mijn opa gezien heb. Maar waar het op neer kom is dat je als nieuwe net wedergeboren christen in vuur en vlam sta voor de Heer en dat vuur moet dus blijven branden.
In Leviticus 6 vers 13 staat “Het vuur op het altaar moet altijd blijven branden. Het mag nooit uitgedoofd worden.”
Even zijn we terug bij het eerste moment dat er vuur uit de hemel kwam. De Heer had met vuur uit de hemel het offer aangestoken. Maar het mag nooit uitgedoofd worden. Toch zullen er momenten zijn geweest dat het vuur bijna uitging, bijvoorbeeld net voordat de priester opstond in de morgen. Dan moest de priester er snel wat hout bijdoen om het vuur weer op te doen laaien. In ons leven moet het eigenlijk hetzelfde gaan. Het vuur van Gods Geest mag niet uitdoven. Soms zal het bijna uit zijn, soms zal het hoog oplaaien. Wat dat betreft zijn levens vaak verdeeld in hoofdstukken. Sommige mensen noemen het seizoenen, een seizoen om te groeien, een seizoen in de woestijn, een seizoen om in vuur en vlam te staan enz. Zolang dat vuur maar blijft branden.

Ook de satan, de grote imitator zal vuur uit de hemel laten komen om ons voor de gek te houden.
In Openbaring 13 vers 13 staat “En het deed grote wonderen. Het liet zelfs vuur uit de hemel komen voor de mensen.”
‭‬‬satan deed dus grote wonderen en laat vuur uit de hemel komen. In openbaring 11 vers 5 staat nog een stukje over vuur en in dit geval gaat het over de 2 getuigen.
“Als iemand hun kwaad wil doen, zal er vuur uit hun mond komen. Dat vuur zal hun vijanden verbranden. Iedereen die probeert om hun kwaad te doen, zal zo gedood worden.”

Uit deze 2 heel verschillende manieren van vuur kan je zien dat het nog niet eens zo simpel is om te herkennen welk vuur nu echt van God is. De makkelijkste manier, maar daar heb je wat meer tijd voor nodig is om zoals Jezus zegt de vruchten van deze mensen te bekijken. Dat lijkt simpel, maar je moet dan eerst iemand wel een stuk beter leren kennen. De vrucht is niet gewoon iets wat iemand je vertelt over jezelf. Mensen moeten de vrucht van je leven aan je zien, Aan de vrucht herken je de boom. Er groeien nou eenmaal geen appels aan een eikenboom.

Dan krijg je het laatste vuur uit de hemel, het vuur dat er zal zijn op het moment dat Jezus terugkomt. 2 Petrus 3 vers 7 “Maar de hemel en de aarde van nu worden door datzelfde woord van God als een schat bewaard. Nu niet voor het water, maar voor het vuur.”
Dat is het vuur van de dag dat God over de mensen zal rechtspreken. Op die dag zullen de mensen die zich niets van God aantrekken, vernietigd worden.
Zullen we bidden dat de komst van dit vuur nog op zich laat wachten, laten we nog zoveel mogelijk mensen van de Heer Jezus vertellen, tijd om de hel leeg te roven en laten we de hemel vullen met mensen.